Voor u gelezen – 5

Deze keer heb ik voor u gelezen: “blijf toch bij me” van Petra Deij. Een  boek waarin het thema “samen verder na een affaire” centraal staat. De kaft doet – niet geheel onterecht – vermoeden dat het hoort in het rijtje van de boeken van Sue Johnson. Zij schrijft dit boek ook vanuit haar achtergrond als EFT-relatietherapeut en met dit model als basis. Los hiervan is het ook goed te lezen zonder dit model te kennen.

Het is een boek dat jou en jullie samen verder kan helpen nadat er een (korte of langere) affaire aan het licht is gekomen binnen jullie relatie.
Hiernaast geeft het tekst en uitleg over de verschillende soorten affaires en de drijfveren erachter. Het geeft informatie maar ook praktische adviezen t.a.v. thema’s als: (hoe) vertel je het de kinderen, hoe ga je om met woede, schuldgevoel en het verlies van vertrouwen? Er zitten na diverse hoofdstukken opdrachten in die je alleen of samen kunt doen, als trouwe en/of als ontrouwe partner.

Het boek is goed te gebruiken om je gedachten op een rij te zetten en het gesprek samen goed te voeren. Het kan in plaats van of tijdens relatietherapie gebruikt worden en geeft richting in deze moeilijke tijd als je graag samen verder wilt ondanks het gebeuren. Ook dit is weer een aanrader!

Lessen van Sue Johnson – 2

bron: www.azquotes.com

Vrij vertaald zegt Sue hier: “wat zit er een enorme kracht in liefde! Liefde heeft een enorme kracht om verwoestende wonden in ons leven te helen! Liefde vergroot ons gevoel dat we deel uitmaken van een groter geheel en draagt daarmee bij aan een betere samenleving.”

Sue Johnson haalt in haar boeken en lezingen geregeld een onderzoek aan dat zij heeft gedaan naar de kracht van liefdevolle aanrakingen. De hersenen van vrouwen die de hand van hun partner mochten vasthouden tijdens een pijnlijk onderzoek, reageerden anders dan de hersenen van de vrouwen die een vreemde mochten vasthouden of helemaal niemand. Daarmee heeft Sue kunnen aantonen dat liefde een enorme kracht heeft: het zorgt ervoor dat je minder pijn ervaart, en pijnlijke momenten beter kunt verdragen. Een hoopvolle boodschap. Liefde helpt ons om het leven, dat soms pijn doet, beter aan te kunnen!

Steun in de rug

bron: onbekend

Dit beeld komt zo af en toe eens voorbij in mijn blikveld – van een post van iemand anders, op een website, iemand die het me laat zien.
En elke keer maakt het een enorme indruk op me. Omdat het een veelzeggend beeld is. Van twee partners die elkaar de rug hebben toegekeerd – maar tóch inwendig zoeken naar contact met elkaar.

Het is soms ontzettend moeilijk om dat kleine, kwetsbare wezen, dat geraakt is in het conflict, te zien en aan het woord te laten.  Maar als het dan eenmaal gebeurt, is er een enorm waardevolle stap gezet om er weer voor elkaar te zijn en elkaars steun in de rug te kunnen en mogen zijn.
Als ik als therapeut deelgenoot mag zijn van zo’n ommekeer, ben ik iedere keer weer blij met mijn vak.

Lessen van Sue Johnson – 1

bron: www.azquotes.com

Bovenstaand citaat van Sue Johnson inspireert mij om met jullie iets te delen over het effect van het delen van je diepste emoties met je partner.

In mijn gesprekken met cliënten vergelijk ik binnengehouden emoties met een bal die je onder water probeert te duwen. Ik weet niet of je het weleens geprobeerd hebt, maar neem van mij aan: het kost je veel energie en als de bal onder je vandaan glipt, schiet ‘ie zomaar ongecontroleerd weg.

In ons leven – en in het contact met mensen om ons heen – doen we prettige ervaringen op met bijbehorende emoties, maar krijgen we ook te maken met lastige kwesties, verdriet, verlies, teleurstelling, soms zelfs trauma.
Veel van ons leren dat we die lastige emoties binnen moeten houden. Een ander er niet mee moeten lastig vallen. Verstoppen, want dan vergeet je ze. Bij trauma in de vroege kindertijd wordt zelfs vaak gezegd: ‘maak die slapende honden maar niet meer wakker’. Maar dan merk je dat je er door wordt overspoeld, ineens “uit de bocht vliegt” om iets heel anders – de bal schiet ongecontroleerd de lucht in – of dat je met je partner in een ingewikkeld conflict terecht komt waarbij het eigenlijk helemaal niet meer gaat over het hier en nu maar over wat jou toen is aangedaan in je jeugd door die belangrijke ander.
En je wordt eigenlijk gedwongen om die ingewikkelde emoties onder ogen te zien, en die te gaan leren reguleren op een gezonde manier. Zonder boos te worden op jezelf of een ander, zonder je eindeloos schuldig te voelen of zonder de hele wereld de schuld te geven. Mét begrip en empathie voor jezelf. De bal eigenlijk niet langer krampachtig onder water houden, maar laten drijven en besluiten wat je ermee wilt: weg laten drijven (en de negatieve emoties loslaten) of achter je aan laten drijven (en het waardevolle uit de gebeurtenis mee te nemen je verdere leven in).

Hoe doe je dat? Je kunt diverse vormen van traumabehandeling ondergaan, je kunt diverse vormen van therapie volgen, maar in mijn overtuiging is de meest krachtige manier om aan de slag te gaan met dergelijke emoties en traumatische gebeurtenissen, om dit sámen te doen – om ze met je geliefde te (leren) delen. Het vraagt kwetsbaarheid, openheid, en het vraagt soms begeleiding van een derde, een therapeut. Maar het geeft zoveel verrijking als je samen deze stormen aan leert kunnen! Want wat je deelt, is niet langer meer verstopt – je hoeft de energie niet meer te stoppen in het “onder water houden van de bal”. Je snapt dat jullie beiden met bal-last in de relatie zijn gestapt en kunt deze last samen dragen.

In de therapiekamer zie ik het regelmatig gebeuren dat mensen leren hun diepste emoties in vertrouwen uit te spreken naar de ander. Het zijn voor mij de meest emotionele – en mooie – momenten. Het vervult mij keer op keer van dankbaarheid dat ik van die momenten getuige mag zijn, en van hoop: sharing is caring – of.. caring is sharing!

Voor u gelezen – 4

Dit keer een boek over homoseksualiteit en geloof. Het boek ‘Verscheurd’ van Justin Lee. De manier waarop hij zijn verhaal vertelt maakt op mij diepe indruk. Zijn persoonlijke zoektocht naar het verenigen van zijn identiteit als christen en als homo.
Het is een bijzonder bruikbaar boek als je zelf zoekende bent naar de weg voor jou, met veel bijbelgetrouwe uitleg over “de homoteksten” maar ook een duidelijke oproep om als christenen genade in de praktijk te brengen. Hiernaast is dit boek ook goed te lezen als ‘familie van’.

bron www.bol.com

Het boek heeft geleid tot een initiatief in Nederland, namelijk het vormen van een stichting, te vinden op http://www.verscheurd.nl. Zij willen de dialoog bevorderen in de diverse kerkelijke gemeenschappen over hoe om te gaan met homoseksualiteit.