Over Sutura


Welkom bij Sutura! Sutura is afkomstig uit het Latijn en betekent hechting, verbinding. Dit staat centraal in de aanpak: het zoeken naar verbinding tussen de verschillende gezinsleden en tussen partners onderling.

Sutura biedt systeemtherapie, psychosociale hulp, relatietherapie, EFT-relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie. De therapie wordt geboden in Rotterdam, op een prachtige locatie aan de Noordsingel.

Sutura is in 2018 opgericht door Merian van den Berg, systeemtherapeut. Zij is vele jaren actief in het begeleiden van gezinnen in gezinssituaties (o.a. opvoedingsondersteuning en het begeleiden van zgn. multiproblemgezinnen), (ex-)partners, jeugdigen en individuele cliënten en heeft veel ervaring met individuen, gezinnen en (echt)paren in complexe (echt)scheidingssituaties. Ook heeft zij enkele jaren als systeemtherapeut gewerkt in een kleine GGZ-praktijk. Hiernaast heeft zij veel affiniteit en ervaring met homospecifieke hulpverlening en de rol die het geloof daarin kan spelen.

Hechting, verbinding en elkaar binnen de relatie en het gezin weer bereiken zijn voor Merian belangrijke kernwaarden. Haar aanpak kenmerkt zich door een empathische en meerzijdig partijdige houding, geduld, een analytische blik, doelgerichtheid, vasthoudendheid en humor. Zij werkt graag samen met haar cliënten toe naar een voor hen zo optimaal mogelijke situatie, waarin iedereen tot zijn/haar recht komt.

Merian leeft en werkt vanuit een protestants-christelijke identiteit, maar staat nadrukkelijk open voor alle cliënten.

Na haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft Merian de post-HBO-opleiding Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding gevolgd. In 2014 is zij gestart met de opleiding tot systeemtherapeut. Deze heeft zij in 2018 afgerond.

Merian heeft zich binnen de opleiding tot systeemtherapeut gespecialiseerd in relatietherapie en een specifieke gezinstherapie, gericht op emotie en hechting (AFFT).
Hiernaast is ze EFT-therapeut (aanvullend getraind) en staat ze geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) als lid.

Merian is lid van de volgende beroepsverenigingen:

Gezinstherapie

Voor wie:
Alle gezinnen (twee-oudergezin, éénoudergezin, samengesteld gezin, stiefgezin, roze gezin, regenbooggezin …) die tegen problemen aanlopen en daar graag verandering in willen aanbrengen.

Wanneer:

U kunt gezinstherapie overwegen in de volgende situaties:

 • als u merkt dat het met één of meerdere kinderen niet goed gaat, en jullie op zoek zijn naar een manier om dit binnen het gezin op te lossen;
 • als er veel spanningen zijn in het gezin, tussen kinderen onderling of tussen kinderen en de ouders, of tussen ouders onderling, en jullie willen dit anders;
 • als u als ouders hebt besloten uit elkaar te gaan, en jullie je kinderen willen helpen om zonder kleerscheuren door de scheiding heen te komen;
 • als jullie een samengesteld gezin (gaan) vormen en graag willen dat dit slaagt;
 • als jullie als gezin iets heftigs hebben meegemaakt en elkaar hierdoor kwijt dreigen te raken;
 • als u merkt dat één van de kinderen zich afzondert en geen echt contact meer maakt, maar jullie dit graag anders willen;
 • als uw kind worstelt met zijn/haar identiteit en u hem/haar hierin wil opvangen en begeleiden
 • en andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de gezinstherapie staat een manier van werken centraal waarbij wordt gezocht naar het weer opnieuw verbinding maken tussen ouders en kinderen.

In de intake zullen we samen bepalen wie er op welke moment in de therapie aansluit. Het is mogelijk hierin de keuze te maken voor een aantal individuele gesprekken met de kinderen of met (één of beide) ouders.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. Ik probeer in de intake een inschatting te maken hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben, en samen komen we overeen hoe vaak we elkaar zien en in welke samenstelling.

Relatietherapie

Voor wie:

Voor alle paren (hetero, LHBT+) die in hun relatie willen investeren of samen willen onderzoeken of herstel van de relatie nog mogelijk is.

Wanneer:

U kunt aan relatietherapie denken in de volgende situaties:

 • als u de verbinding kwijt bent geraakt met uw partner en niet meer goed weet hoe u elkaar kunt bereiken;
 • als gesprekken steeds weer uitlopen op (dezelfde) ruzie;
 • als u erover twijfelt of u samen nog wel verder wilt en kunt. Maar ook als u, door een heftige gebeurtenis, niet meer goed weet hoe u elkaar daarin tot steun kunt zijn;
 • als één van de partners twijfels heeft over zijn/haar identiteit, geaardheid, en u samen willen onderzoeken wat dit betekent voor uw relatie;
 • als u samen besluit dat u niet meer samen verder wilt en kunt, maar wél goed uit elkaar wilt omwille van de kinderen.
 • en andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de relatietherapie gaan we samen op zoek naar wat er tussen u beiden gebeurt, hoe u dit kunt veranderen en de liefde en verbondenheid weer kunnen terugvinden in jullie relatie. De grondslag van waaruit gewerkt wordt, is de Emotionally Focused Therapy en de hechtingsbenadering.

Soms lukt het echter niet meer om de relatie te verbeteren, en blijkt één van de partners al te zijn afgehaakt. Als dit het geval is, kunnen we de gesprekken gebruiken om u samen tot een besluit te doen komen. Ook is er dan aandacht voor het proces van afscheid nemen van elkaar als partners.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. Ik probeer in te intake tot een inschatting te komen hoeveel gesprekken ik denk dat we nodig hebben en we komen vooraf overeen hoe vaak we elkaar zien. Zo weet u zo goed mogelijk waar u aan toe bent.

Individuele therapie

Voor wie:

Volwassenen en adolescenten die vastlopen in het omgaan met belangrijke thema’s of gebeurtenissen in hun leven.

Wanneer:

U/jij kunt denken aan individuele therapie in de volgende situaties:

 • als u een verdrietige gebeurtenis hebt meegemaakt en het moeilijk vindt de draad weer op te pakken;
 • als je worstelt met je geaardheid al dan niet in combinatie met je geloof of culturele achtergrond;
 • als u twijfelt over het nemen van een belangrijke stap in uw leven;
 • als het u zwaar valt uw leven op te pakken in een nieuwe levensfase;
 • als het contact met belangrijke anderen niet loopt zoals u wenst;
 • als je het lastig vindt om de scheiding van je ouders een plek te geven of vastloopt in het contact met één van hen;
 • als u het lastig vindt om u te verhouden tot uw ex-partner in de samenwerking maar ook in het nemen van afscheid van de relatie en het herformuleren van de onderlinge relatie
 • en in andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de individuele therapie gaan we samen aan de slag met de belangrijke thema’s van de cliënt, in verbinding met belangrijke anderen. Eventueel kan in overleg besloten worden deze belangrijke anderen uit te nodigen tijdens de therapie.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. We komen vooraf overeen hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben en hoe vaak we elkaar zien. U weet van tevoren waar u aan toe bent.

Praktische informatie

Praktische informatie

Sutura is een vrijgevestigde praktijk en werkt niet met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de zorg zelf betaald wordt door de cliënt.
Omdat de praktijk is aangesloten bij de RBCZ en LVPW, vergoeden veel zorgverzekeraars een deel van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Klik op de website van de LVPW voor actuele informatie t.a.v. de mogelijkheden.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Ook is er geen diagnose nodig om aan de slag te kunnen.

De praktijk is gevestigd aan de Noordsingel 202. Klik hier voor de routebeschrijving.
Sutura houdt daar praktijk van dinsdag tot en met vrijdag.
In vrijwel heel Rotterdam geldt betaald parkeren. Zo ook in de omgeving van de praktijk: van 9.00u-23:00u (zone 710). Betalen kan alleen met pinpas of via een app.

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier of telefonisch (een appje mag ook!). Het telefoonnummer is: 06-39 37 74 61.

Voor cliënten of verwijzers is de folder van Sutura hier te downloaden.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor het plannen van een intakegesprek langer dan gemiddeld: in juli 2024 worden er weer intakes gepland.

Kosten en duur – per januari 2024 zijn de tarieven:

Individuele therapie: €90 (60 minuten)
Relatie-/gezinstherapie: €130 (75 minuten)
Intakegesprek: €75 (60 minuten)

Alle tarieven zijn inclusief BTW (indien van toepassing).

Voor studenten geldt een aangepast tarief, zij betalen €70 per sessie voor individuele therapie en €100 voor een sessie partnerrelatietherapie.

Beroepscode NVRG en SCAG

Merian van den Berg staat ingeschreven bij de NVRG en valt onder de beroepscode voor psychotherapeuten, de NVP en de klachtenregeling van P3NL. Meer informatie is te vinden op www.nvrg.nl en op de website van P3NL.

Ook valt Merian als Registertherapeut van de LVPW onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en is zij aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Meer informatie vindt u hier.

Merian is tevens aangesloten bij de SKJ, het kwaliteitsregister voor de jeugd.

KvK nummer: 71224254

AGB-codes: 
Zowel de zorgverlener als de praktijk heeft een AGB-code. Deze is op de factuur te vinden en indien nodig, opvraagbaar bij de therapeut.

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder Merian van den Berg haar diensten levert vindt u hier.