Over Sutura


Welkom bij Sutura! Sutura is afkomstig uit het Latijn en betekent hechting, verbinding. Dit staat centraal in de aanpak: het zoeken naar verbinding tussen de verschillende gezinsleden en tussen partners onderling.

Sutura biedt systeemtherapie, psychosociale hulp, relatietherapie, EFT-relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie.

Sutura is in 2018 opgericht door Merian van den Berg, systeemtherapeut. Zij is vele jaren actief in het begeleiden van gezinnen in gezinssituaties (o.a. opvoedingsondersteuning en het begeleiden van zgn. multiproblemgezinnen), (ex-)partners, jeugdigen en individuele cliënten en heeft veel ervaring met individuen, gezinnen en (echt)paren in complexe (echt)scheidingssituaties. Ook werkt zij als systeemtherapeut in een kleine GGZ-praktijk. Hiernaast heeft zij veel affiniteit en ervaring met homospecifieke hulpverlening en de rol die het geloof daarin kan spelen.

Hechting, verbinding en elkaar binnen de relatie en het gezin weer bereiken zijn voor Merian belangrijke kernwaarden. Haar aanpak kenmerkt zich door een empathische en meerzijdig partijdige houding, geduld, een analytische blik, doelgerichtheid, vasthoudendheid en humor. Zij werkt graag samen met haar cliënten toe naar een voor hen zo optimaal mogelijke situatie, waarin iedereen tot zijn/haar recht komt.

Merian leeft en werkt vanuit een protestants-christelijke identiteit, maar staat nadrukkelijk open voor alle cliënten.

Na haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft Merian de post-HBO-opleiding Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding gevolgd. In 2014 is zij gestart met de opleiding tot systeemtherapeut. Deze heeft zij in 2018 afgerond.

Merian heeft zich binnen de opleiding tot systeemtherapeut gespecialiseerd in relatietherapie en een specifieke gezinstherapie, gericht op emotie en hechting (AFFT).
Hiernaast is ze EFT-therapeut (basis register) en staat ze geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) als lid.

Merian is lid van de volgende beroepsverenigingen:

 

 

Gezinstherapie

Voor wie:
Alle gezinnen (twee-oudergezin, éénoudergezin, samengesteld gezin, stiefgezin, roze gezin, regenbooggezin …) die tegen problemen aanlopen en daar graag verandering in willen aanbrengen.

Wanneer:

U kunt gezinstherapie overwegen in de volgende situaties:

 • als u merkt dat het met één of meerdere kinderen niet goed gaat, en jullie op zoek zijn naar een manier om dit binnen het gezin op te lossen;
 • als er veel spanningen zijn in het gezin, tussen kinderen onderling of tussen kinderen en de ouders, of tussen ouders onderling, en jullie willen dit anders;
 • als u als ouders hebt besloten uit elkaar te gaan, en jullie je kinderen willen helpen om zonder kleerscheuren door de scheiding heen te komen;
 • als jullie een samengesteld gezin (gaan) vormen en graag willen dat dit slaagt;
 • als jullie als gezin iets heftigs hebben meegemaakt en elkaar hierdoor kwijt dreigen te raken;
 • als u merkt dat één van de kinderen zich afzondert en geen echt contact meer maakt, maar jullie dit graag anders willen;
 • als uw kind worstelt met zijn/haar identiteit en u hem/haar hierin wil opvangen en begeleiden
 • en andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de gezinstherapie staat een manier van werken centraal waarbij wordt gezocht naar het weer opnieuw verbinding maken tussen ouders en kinderen.

In de intake zullen we samen bepalen wie er op welke moment in de therapie aansluit. Het is mogelijk hierin de keuze te maken voor een aantal individuele gesprekken met de kinderen of met (één of beide) ouders.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. We komen vooraf overeen hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben, hoe vaak we elkaar zien en in welke samenstelling. U weet van tevoren waar u aan toe bent.

Relatietherapie

Voor wie:

Voor alle paren (hetero, LHBT+) die in hun relatie willen investeren of samen willen onderzoeken of herstel van de relatie nog mogelijk is.

Wanneer:

U kunt aan relatietherapie denken in de volgende situaties:

 • als u de verbinding kwijt bent geraakt met uw partner en niet meer goed weet hoe u elkaar kunt bereiken;
 • als gesprekken steeds weer uitlopen op (dezelfde) ruzie;
 • als u erover twijfelt of u samen nog wel verder wilt en kunt. Maar ook als u, door een heftige gebeurtenis, niet meer goed weet hoe u elkaar daarin tot steun kunt zijn;
 • als één van de partners twijfels heeft over zijn/haar identiteit, geaardheid, en u samen willen onderzoeken wat dit betekent voor uw relatie;
 • als u samen besluit dat u niet meer samen verder wilt en kunt, maar wél goed uit elkaar wilt omwille van de kinderen.
 • en andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de relatietherapie gaan we samen op zoek naar wat er tussen u beiden gebeurt, hoe u dit kunt veranderen en de liefde en verbondenheid weer kunnen terugvinden in jullie relatie. De grondslag van waaruit gewerkt wordt, is de Emotionally Focused Therapy en de hechtingsbenadering.

Soms lukt het echter niet meer om de relatie te verbeteren, en blijkt één van de partners al te zijn afgehaakt. Als dit het geval is, kunnen we de gesprekken gebruiken om u samen tot een besluit te doen komen. Ook is er dan aandacht voor het proces van afscheid nemen van elkaar als partners.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. We komen vooraf overeen hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben en hoe vaak we elkaar zien. U weet van tevoren waar u aan toe bent.

Individuele therapie

Voor wie:

Volwassenen en adolescenten die vastlopen in het omgaan met belangrijke thema’s of gebeurtenissen in hun leven.

Wanneer:

U/jij kunt denken aan individuele therapie in de volgende situaties:

 • als u een verdrietige gebeurtenis hebt meegemaakt en het moeilijk vindt de draad weer op te pakken;
 • als je worstelt met je geaardheid al dan niet in combinatie met je geloof of culturele achtergrond;
 • als u twijfelt over het nemen van een belangrijke stap in uw leven;
 • als het u zwaar valt uw leven op te pakken in een nieuwe levensfase;
 • als het contact met belangrijke anderen niet loopt zoals u wenst;
 • als je het lastig vindt om de scheiding van je ouders een plek te geven of vastloopt in het contact met één van hen;
 • als u het lastig vindt om u te verhouden tot uw ex-partner in de samenwerking maar ook in het nemen van afscheid van de relatie en het herformuleren van de onderlinge relatie
 • en in andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de individuele therapie gaan we samen aan de slag met de belangrijke thema’s van de cliënt, in verbinding met belangrijke anderen. Eventueel kan in overleg besloten worden deze belangrijke anderen uit te nodigen tijdens de therapie.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. We komen vooraf overeen hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben en hoe vaak we elkaar zien. U weet van tevoren waar u aan toe bent.

Praktische informatie

Praktische informatie

Sutura is een vrijgevestigde praktijk en werkt niet met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de zorg zelf betaald wordt door de cliënt. Omdat de praktijk is aangesloten bij de LVPW is het mogelijk dat de cliënt een deel van de zorg vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier voor meer informatie.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Ook is er geen diagnose nodig om aan de slag te kunnen.

Vestiging Rotterdam:

De praktijk is gevestigd in het gebouw van ParamediPlus aan de Voorburgstraat 14 te Rotterdam. Klik hier voor de routebeschrijving.
In vrijwel heel Rotterdam geldt betaald parkeren. Zo ook in de omgeving van de praktijk: van 9.00u-18.00u (zone 760). Betalen kan alleen met pinpas of via een app.
Sutura houdt daar praktijk op donderdagavond (1x per maand), vrijdag overdag en zaterdagochtend (1x per twee weken)

Vestiging Berkel en Rodenrijs – open vanaf half januari 2022:

De praktijk is gevestigd in het gebouw van de SWKgroep aan de Spoorhaven 10 – 18 te Berkel en Rodenrijs. De locatie bevindt zich naast metrohalte Rodenrijs. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid rond het pand. Klik hier voor de route.
Sutura houdt daar praktijk dinsdag tot en met donderdag tussen 9 en 17u.

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier, via intake@sutura.nl of telefonisch. Het telefoonnummer is: 06-39377461.

Voor cliënten of verwijzers is de folder van Sutura hier te downloaden.

Wachttijd

Momenteel loopt de wachttijd op tot 8 weken en kunt u in januari 2022 voor het eerst op intake komen. Vanaf januari 2022 gaat de praktijk uitbreiden. De praktijk is dan open van dinsdag tot en met vrijdag overdag, donderdagavond 1x per maand en zaterdag 1x per 2 weken. LET OP: er zijn vanaf januari 2022 TWEE vestigingen!

Kosten en duur – per januari 2022 zijn de tarieven:

Individuele therapie: €85 per 60 minuten

Relatie-/gezinstherapie: €120 per 75 minuten

Intakegesprek: €50 (60 minuten)

Alle tarieven zijn inclusief BTW (indien van toepassing).

Voor studenten geldt een aangepast tarief, zij betalen €60 per sessie voor individuele therapie en €85 voor een sessie partnerrelatietherapie.

Indien een intakegesprek leidt tot een therapietraject, worden de kosten van de intake verrekend met de daarop volgende factuur. De intake is dan gratis.

Vergoeding?

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt een gedeelte van de individuele therapie en in enkele gevallen ook relatietherapie. Klik hier voor actuele informatie t.a.v. de mogelijkheden.

Beroepscode NVRG

Merian van den Berg staat ingeschreven bij de NVRG en valt onder de beroepscode voor psychotherapeuten, de NVP en de klachtenregeling van P3NL. Meer informatie is te vinden op www.nvrg.nl en op de website van P3NL.

Ook is Merian aangesloten bij de LVPW en RBCZ, en valt zij hiermee onder de het beroepsprofiel, de beroepscode en het klachtrecht van de LVPW. Meer informatie vindt u hier.

Merian is tevens aangesloten bij de SKJ, het kwaliteitsregister voor de jeugd.

KvK nummer: 71224254

AGB-codes: 
AGB code zorgverlener: 90106856
AGB code praktijk: 90066085

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder Merian van den Berg haar diensten levert vindt u hier.