Aangesloten bij…

Merian van den Berg is met haar praktijk aangesloten bij de volgende websites:

Dé plek waar meer achtergrondinformatie te krijgen is over emotionally focused therapy, inclusief het laatste nieuws.

Merian vindt het belangrijk dat cliënten weten dat zij open staat voor hun christelijke geloofsovertuiging. Het geloof kan – indien gewenst – meegenomen worden in de therapie.

Voor cliënten met een “roze” achtergrond (LHBT+) is het ook van belang te weten of er in de therapie ruimte is voor hun achtergrond. Middels het aansluiten bij deze website, is voor de cliënten duidelijk dat Sutura ook voor hen openstaat, en kan aansluiten bij homospecifieke vraagstukken.

Via de sociale kaart van Rotterdam is Sutura snel vindbaar. Voor alle Rotterdammers!

Dit is een organisatie die een landelijke database heeft voor het vinden van psychologen, maar sinds kort is het ook mogelijk om je als relatietherapeut aan te sluiten bij PsyNed.

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. Dit betekent dat de hulp van Sutura in aanmerking kan komen voor vergoeding van de zorgverzekering, mits u aanvullend verzekerd bent. Voor meer informatie zie elders op de website. U kunt dit uiteraard ook navragen tijdens uw intakegesprek. 

De praktijk is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit is de koepelorganisatie waar het LVPW onder valt. 

De praktijk is gelinkt aan wijdekerk. Een organisatie van christelijke LHBTI+ die het belangrijk vindt dat iedereen een plek in de eigen kerkelijke gemeente kan vinden. Via de website van wijdekerk kunnen mensen op zoek naar inclusieve hulpverlening. Zie: https://www.wijdekerk.nl

In het magazine van ChristenQueer (vereniging voor christelijke LHBTI) is onlangs een artikel van mijn hand verschenen. Klik hier om het te lezen.

De praktijk is terug te vinden op AGCZ Kompas.