Aangesloten bij…

Merian van den Berg is met haar praktijk aangesloten bij de volgende organisaties:

Dé plek waar meer achtergrondinformatie te krijgen is over emotionally focused therapy, inclusief het laatste nieuws.

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. LVPW wil de kwaliteit en deskundige hulpverlening van de leden uitstralen en hun belangen behartigen. De leden zijn geregistreerd in het beroepsregister dat door vele zorgverzekeraars wordt erkend. Dit betekent dat de hulp van Sutura in aanmerking kan komen voor vergoeding van de zorgverzekering, mits u aanvullend verzekerd bent. Voor meer informatie zie elders op de website. U kunt dit uiteraard ook navragen tijdens uw intakegesprek. 

De bronafbeelding bekijken

Merian is aangesloten bij de NVRG, hét kwaliteitsregister voor systeemtherapeuten in Nederland. Via de NVRG is Merian ook aangesloten bij P3NL (klachten- en geschillenregeling).

Merian is aangesloten bij de samenwerkende EMDR-therapeuten en heeft haar opleiding tot EMDR-therapeut gevolgd bij de BIVT.

Voor cliënten met een “roze” achtergrond (LHBT+) is het ook van belang te weten of er in de therapie ruimte is voor hun achtergrond. Middels het aansluiten bij deze website, is voor de cliënten duidelijk dat Sutura ook voor hen openstaat, en kan aansluiten bij homospecifieke vraagstukken.

Merian vindt het belangrijk dat cliënten weten dat zij open staat voor hun christelijke geloofsovertuiging. Het geloof kan – indien gewenst – meegenomen worden in de therapie. Merian is NIET aangesloten bij het keurmerk christelijke zorg.

De bronafbeelding bekijken

Merian is aangesloten bij de SKJ. Dit is een kwaliteitsregister specifiek voor mensen werkzaam als jeugdzorgprofessional en voor sociaal werkers die met gezinnen werken. Hierdoor is ook haar kwaliteit geborgd in het werken met gezinnen en jongeren. De SKJ heeft ook een eigen klachtencommissie.

Via de sociale kaart van Rotterdam is Sutura snel vindbaar. Voor alle Rotterdammers!

Merian is als relatietherapeut aangesloten bij deze organisatie. PsyNed is een organisatie die een landelijke database heeft voor het vinden van psychologen en bemiddelt tussen cliënt en therapeut.

De praktijk is gelinkt aan wijdekerk. Een organisatie van christelijke LHBTI+ die het belangrijk vindt dat iedereen een plek in de eigen kerkelijke gemeente kan vinden. Via de website van wijdekerk kunnen mensen op zoek naar inclusieve hulpverlening. Zie: https://www.wijdekerk.nl

De praktijk is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit is de koepelorganisatie waar het LVPW onder valt. Indien u wilt weten of de verzekering een stuk van de hulp vergoedt, is het raadzaam om dit te melden.

De praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van het SCAG. Dit betekent dat als er een geschil ontstaat tussen u als cliënt en de behandelaar en wij daar samen niet uitkomen, u zich kunt wenden tot het SCAG.

De bronafbeelding bekijken

In het magazine van ChristenQueer (vereniging voor christelijke LHBTI) is een artikel van mijn hand verschenen. Klik hier om het te lezen.

ChristenQueer is een fusie tussen ContrariO en CHJC.

De praktijk is terug te vinden op AGCZ Kompas.