BREAKING NEWS – SUTURA GAAT UITBREIDEN

Ik ben in 2018 begonnen met de praktijk in Rotterdam Noord. Vanaf de start wist men de praktijk goed te vinden en heb ik een aantal vaste samenwerkingspartners die geregeld naar me doorverwijzen. In de zomer van 2021 heb ik het besluit genomen dat ik mijn praktijk wil uitbreiden.

Per 1 januari 2022 komt er een 2e vestiging bij, waar cliënten van dinsdag tot en met donderdag (overdag) terechtkunnen. Deze vestiging bevindt zich aan de Spoorhaven 10 – 18 te Berkel en Rodenrijs.

De vestiging in Rotterdam blijft bestaan, dus u kunt nu op 2 plekken terecht!

Voor jou gelezen: ‘je hoeft het niet alleen te doen’

Ik volg het werk van Villa Pinedo al geruime tijd, omdat ik vind dat ze goed werk doen voor kinderen van gescheiden ouders en voor hun ouders. Naast het aan te raden boek: ‘aan alle gescheiden ouders’ hebben ze nu ook een heel mooi (werk)boek voor kinderen gemaakt.

Wat een prachtig boek! Een aanrader, vooral voor kinderen vanaf een jaar of 8. Als je in je omgeving hoort dat er ouders gaan scheiden, geef – in overleg met hen – de kinderen dan met een gerust hart een (ieder een eigen) exemplaar. Ze kunnen lezen over ervaringen van andere kinderen, kunnen van zich af schrijven en krijgen praktische informatie over wat er allemaal bij komt kijken als je ouders uit elkaar gaan en wat er vooral níet bij hen hoort aan taken en verantwoordelijkheden. Een mooie aanwinst!

It takes both rain and sunshine to make a rainbow

We gaan met elkaar door een lastige tijd. “De anderhalvemetersamenleving”, het woord gaat ongetwijfeld de Van Dale halen, of in ieder geval een oudejaarsconference. We zijn het zat, we zijn moe, eenzaam, we voelen ons geremd in het vasthouden van elkaar, moeten soms met lede ogen aanzien hoe een dierbare door een rouwproces heen gaat, zonder dat we mogen knuffelen – onze liefdestaal mogen uiten.

Toen ik deze mooie tekst onder ogen kreeg, dacht ik: misschien werkt het wel zo. We waren gewend aan nabijheid, aan elkaar ontmoeten, vasthouden, overvloed. Zoveel zonnestralen, waar je, als je niet uitkijkt, ook maar zo aan gewend raakt.
We zitten nu in een “regentijd”, een tijd van eenzaamheid, verdriet, armoede. Een tijd die echt zwaar is, zeker als je in de zorg werkt of bang bent voor een zieke dierbare of je eigen gezondheid.

Laten we de momenten die er wél zijn, extra op waarde (gaan) schatten. En laten we er zijn voor die ander die het moeilijk heeft! Wees dat zonnestraaltje voor de ander!

Als je een regenboog ziet (het teken van trouw, van veelkleurigheid, van betrokkenheid op elkaar) weet dan: het komt goed!
Er komt weer een tijd aan van knuffelen, vasthouden, feestvieren!

Voor u gelezen #6

Deze keer heb ik mij verdiept in het boek “confettiregen” van Splinter Chabot. Een openhartig, eerlijk boek over zijn zoektocht naar zichzelf en hoe hij daarin zijn omgeving mee wilde nemen.
De struggles die hij ervoer in het “anders” zijn en wat het hem kostte om zijn weg te vinden. En ook wat het hem uiteindelijk opleverde: een blije confettiregen!

Een mooi boek, waarin je je als zoekende jongere erg zult herkennen, maar waarin ouders ook iets kunnen lezen over het belang van hun accepterende houding. Splinter omschreef treffend dat hij bij ieder moment dat er bijv op tv gesproken werd over anders-geaarden hij zelfs op het optrekken van de wenkbrauwen,  ieder zuchtje en iedere veelbetekenende blik lette van zijn ouders en broers. Alles om maar te proberen in te voelen hoe zijn omgeving zou reageren op zijn “uit de kast”-komen. Heel herkenbaar. Heel pijnlijk ook. Zelfs in het alles-moet-kunnen nest waar hij uitkomt, voelde het niet veilig zichzelf uit te spreken. En zo prachtig onroerend beschrijft hij het moment waarop dat wél kan.

Een aanrader! Misschien wel iets voor op de verplichte boekenlijst voor de middelbare school?