Zorg op maat

Vanmorgen heb ik kennisgemaakt met Annemieke, mijn kamergenote. Zij is van Kirazon en richt zich op het bieden van ontspanningsmogelijkheden als kinderen en jongeren pijn- of stressklachten hebben of onverklaarbare buikpijn.
Samen hebben we geconstateerd dat we elkaar mooi kunnen aanvullen! Vaak is het immers zo dat, als er in een gezin problemen spelen (tussen ouders of tussen verschillende gezinsleden) één van de kinderen hieraan uiting geeft. Niet zelden door onverklaarbare lichamelijke klachten.
We hebben de intentie naar elkaar uitgesproken dat we elkaar betrekken bij situaties waarin ons aanbod elkaar kan versterken, om zo zorg-op-maat te kunnen bieden aan onze cliënten.

Hoop op verbetering van je relatie

Ik ben erg geïnspireerd geraakt door de eerste dagen van de EFT-training (emotionally focused therapy).
Wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat er in de EFT zoveel hóóp is. Hoop op het verbeteren van de kwaliteit van de relatie tussen partners. Met uiteraard, positieve gevolgen voor de mensen en kinderen om deze partners heen.
EFT gaat verder waar de hechtingstheorie ooit begonnen is. Je hebt als kind, door de manier waarop je hebt kunnen hechten aan je ouders, een bepaalde blauwdruk gemaakt van de manier waarop je omgaat met negatieve gevoelens in jezelf en in de belangrijke ander. En die neem je mee in al je relaties. Zo kun je jezelf betrappen op het almaar ‘wegvluchten’ als er een conflict ontstaat tussen jou en je partner, omdat het nooit helemaal oké was om thuis een conflict te hebben. Of je blijft je partner aanklampen, omdat je zó bang bent voor je eigen angst om verlaten te worden, omdat dat als kind al je grootste angst was, die wellicht bewaarheid geworden is.
In veel vormen van relatietherapie is er weliswaar ruimte voor emoties, maar zijn er weinig tools voor de therapeut om deze emoties te gebruiken in het verbeteren van de relatie. Bij EFT drááit het nou juist om die emoties en zijn ze de ingang voor het therapietraject. Door die emoties te volgen, wordt er gewerkt aan het versterken van de onderlinge verbondenheid.
Ik vind het echt supergaaf dat ik deze dagen weer meer tools heb aangereikt gekregen om met mijn cliënten te werken aan het verbeten van die onderlinge relatie.
Op naar de praktijk!

Spreken is zilver …..

Ik hoorde onlangs iemand zeggen: spreken is zilver, luisteren is goud. Een mooie variant op het welbekende spreekwoord.
Zo zou het ook in onze relaties en in onze gezinnen “moeten” zijn.
Als we elkaar net kennen spreken en luisteren we een hele juweliersetalage bij elkaar, maar zeker in onze relaties wordt steeds vaker gezwegen.
Gezwegen over datgene wat we écht bedoelen als we ons ongenoegen uitspreken. Over datgene wat we missen in onze relaties. Pubers die ‘laat maar!’ roepen als ze zich niet begrepen voelen en ouders die niet doorvragen en echt luisteren.
Echt luisteren is goud. Luisteren naar elkaars dromen, verlangens, angsten. Doorvragen als het nodig is, om te achterhalen wat iemand écht bedoelt als hij boos is om het welbekende tandpastadopje. Geïnteresseerd vragen stellen aan je kinderen over hun leven.
Als ik het heb over “hechting en verbinding” (de betekenis van Sutura) gaat het over dát luisteren dat goud is.
Luisteren naar wat de ander écht wil zeggen in plaats van oppervlakkige gesprekken en zichzelf herhalende ruzies. Elkaar écht horen en zien. En van daaruit weer met elkaar verbonden raken. Als partners en als gezinsleden.