Gezinstherapie

Voor wie:
Alle gezinnen (twee-oudergezin, éénoudergezin, samengesteld gezin, stiefgezin, roze gezin, regenbooggezin …) die tegen problemen aanlopen en daar graag verandering in willen aanbrengen.

Wanneer:

U kunt gezinstherapie overwegen in de volgende situaties:

  • als u merkt dat het met één of meerdere kinderen niet goed gaat, en jullie op zoek zijn naar een manier om dit binnen het gezin op te lossen;
  • als er veel spanningen zijn in het gezin, tussen kinderen onderling of tussen kinderen en de ouders, of tussen ouders onderling, en jullie willen dit anders;
  • als u als ouders hebt besloten uit elkaar te gaan, en jullie je kinderen willen helpen om zonder kleerscheuren door de scheiding heen te komen;
  • als jullie een samengesteld gezin (gaan) vormen en graag willen dat dit slaagt;
  • als jullie als gezin iets heftigs hebben meegemaakt en elkaar hierdoor kwijt dreigen te raken;
  • als u merkt dat één van de kinderen zich afzondert en geen echt contact meer maakt, maar jullie dit graag anders willen;
  • als uw kind worstelt met zijn/haar identiteit en u hem/haar hierin wil opvangen en begeleiden
  • en andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de gezinstherapie staat een manier van werken centraal waarbij wordt gezocht naar het weer opnieuw verbinding maken tussen ouders en kinderen.

In de intake zullen we samen bepalen wie er op welke moment in de therapie aansluit. Het is mogelijk hierin de keuze te maken voor een aantal individuele gesprekken met de kinderen of met (één of beide) ouders.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. Ik probeer in de intake een inschatting te maken hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben, en samen komen we overeen hoe vaak we elkaar zien en in welke samenstelling.