Individuele therapie

Voor wie:

Volwassenen en adolescenten die vastlopen in het omgaan met belangrijke thema’s of gebeurtenissen in hun leven.

Wanneer:

U/jij kunt denken aan individuele therapie in de volgende situaties:

  • als u een verdrietige gebeurtenis hebt meegemaakt en het moeilijk vindt de draad weer op te pakken;
  • als je worstelt met je geaardheid al dan niet in combinatie met je geloof of culturele achtergrond;
  • als u twijfelt over het nemen van een belangrijke stap in uw leven;
  • als het u zwaar valt uw leven op te pakken in een nieuwe levensfase;
  • als het contact met belangrijke anderen niet loopt zoals u wenst;
  • als je het lastig vindt om de scheiding van je ouders een plek te geven of vastloopt in het contact met één van hen;
  • als u het lastig vindt om u te verhouden tot uw ex-partner in de samenwerking maar ook in het nemen van afscheid van de relatie en het herformuleren van de onderlinge relatie
  • en in andere situaties

Gezamenlijk doel:

Binnen de individuele therapie gaan we samen aan de slag met de belangrijke thema’s van de cliënt, in verbinding met belangrijke anderen. Eventueel kan in overleg besloten worden deze belangrijke anderen uit te nodigen tijdens de therapie.

Werkwijze:

De werkwijze van Sutura kenmerkt zich door een heldere overeengekomen doelstelling en een duidelijke aanpak op maat. We komen vooraf overeen hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben en hoe vaak we elkaar zien. U weet van tevoren waar u aan toe bent.